Światowy Dzień Depresji

To dzień w którym warto pochylić się nad rosnącym problemem depresji.

 

Czy wiesz że ta choroba bardzo często odbiera prace, znajomych i rodzinę?


Osoby dotknięte depresja są często niezrozumiałe, odrzucane i piętnowane, ponieważ ich stan zdrowia częsta powoduje problemy w pracy zawodowej, w kontaktach społecznych ,czy zwykłych czynnościach życiowych.

Czym jest depresja ?

Warto przyjrzeć się objawy

  • Symptomy depresji emocjonalne : smutek i towarzyszący mu lęk, płacz, utrata radości życia, czasem dysforia.
  • Symptomy depresji poznawcze: negatywny obraz siebie, obniżona samoocena, samooskarżenia, samookaleczenie, pesymizm i rezygnacja, a w skrajnych wypadkach mogą pojawić się także urojenia depresyjne.
  • Symptomy depresji motywacyjne: problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, które mogą przyjąć wręcz formę spowolnienia psychoruchowego; trudności z podejmowaniem decyzji.
  • Symptomy depresji somatyczne: zaburzenie rytmów dobowych m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania, utrata apetytu, osłabienie i zmęczenie, utrata zainteresowania seksem, czasem skargi na bóle i złe samopoczucie fizyczne.


Przyczyny mogą być złożone, mogą to być zaburzenia w funkcjonowaniu biologicznym, trwające choroby, przebyte traumy, sytuacja społeczne, długotrwały stres i inne.
Depresja to podstępna choroba ,która odbiera pracę, znajomych i rodzinę. Nie pozwólmy takim osobom zostać z tym samym ,bo często może prowadzić to do samobójstwa.
Depresja nie leczona może spowodować próby samobójcze, ma okresy nawrotów i jest chorobą przewlekłą, może trwać wiele lat.


Jak wspierać osobę w depresji?


Na pewno nie mów jej !!!!
„Weź się w garść”, „ zabierz się do roboty” , „ depresja to nie choroba” „ nie jesteś chora tylko leniwa” , czy „ogarnij się „
TO NIE POMAGA !!!

 

Co możesz zrobić?


Jeśli wiesz że u bliskiej osoby lub znajomej zdiagnozowano depresję , nie opuszczaj jej.

  • Podtrzymuj kontakt ,mimo że tej osobie może być jej bardzo trudno nawet odebrać telefon. Wspieraj jej miły sms, mailami, możesz też ją zachęcać do wspólnych spacerów, wyjazdów, czy nawet wypicia razem herbaty. Po prostu bądź przy niej i nie oceniaj.
  • Jeśli zaś podejrzewasz że osoba bliska lub znajoma może być dotknięta tą chorobą spróbuj przybliżyć jej temat i pomóż w trafieniu do specjalisty. Warto ją namówić na kontakt z psychologiem lub psychiatrą.

 

W artykule wykorzystano informacje z:
https://www.doz.pl/czytelnia/a1145-Depresja__objawy_leczenie_i_przyczyny